LEGO® SERIOUS PLAY®

Zašto LEGO® SERIOUS PLAY®?

Jeste li ikada bili na sastanku/radionici na kojem ste morali gledati u beskonačnu PowerPoint prezentaciju sa brdo teksta?

Jeste li ikada bili na nekom sastanku ili radionici gdje vas osoba, koja to vodi ne čuje, ne vidi i ne zanima je vaše mišljenje?

Ili… ste bili možda na sastanku/radionici gdje neki pojedinac pored vas dominira dok svi ostali šute, kimaju glavom pitajući se jesu li na pravom sastanku i gdje su tu oni?

(LSP) daje odgovore na ranije opisane izazove, ali i mnoge druge kroz jedan inovativan i drugačiji pristup koji potiče na angažman svih sudionika i pomaže vam pri:

 • Razvoju timova, voditelja timova i zaposlenika
 • Poboljšanju međusobnog razumijevanja tima 
 • Definiranja vrijednosti tima
 • Usklađivanja pogleda i pristupa o nekoj temi ili problemu
 • Razvijanja novih znanja, ideja
 • Poticanje novih načina razmišljanja i pogleda na situaciju s ciljem dolaska do inovativnih rješenja
 • Upravljanju promjenama
 • Grupnom donošenju odluka
 • Rješavanju problema i konflikata
 • Coaching i leadership
 • Team buildinga
*Svakom od ovih područja pristupam personalizirano i u potpunosti se prilagođavam vašim potrebama.

Po čemu je LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) toliko drugačiji?

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) je mnogo više od pukog igranja sa LEGO® kockicama. To je znanstveno razvijena metoda koja pomaže organizacijama i kompanijama da upravljaju sa kompleksnošću, poboljšaju dijalog te oslobode inovaciju i kreativnost još od 1997. godine. Ovu metodu koriste organizacije poput Google, NASA, Stanford Business School, UN i mnogi drugi.

LSP je proces facilitacije koji potiče angažman, dinamiku i energiju u inovativnom procesu kroz kreativnost i dijalog. Koristeći trodimenzionalne LEGO® modele, realistične scenarije koji vizualiziraju izazove i prilike, dobijete potpuno novu perspektivu za vaš tim, organizaciju i svijet oko vas.

Koji su benefiti LSP-a?

 • 100% participacija svih sudionika kroz vođenu facilitaciju gdje svi sudionici jednako sudjeluju u iznošenju ideja ili stajališta
 • Poboljšana komunikacija koristeći vizualni, auditivni ili kinestetički stil učenja i participacije koji rezultira sa aktivnim slušanjem
 • Stvaranje grupnog, zajedničkog razumijevanja situacije
 • Bolje donošenje odluka kroz sagledavanje svih posljedica koje utječu na situaciju

Koji je proces i metodologija?

 • Određivanje ciljeva radionice – odrediti jasnu svrhu radionice i definirati ciljeve je preduvjet za uspješan sastanak ili radionicu
 • Određivanje izazova/pitanja – zajedno definiramo svaki pojedinačni „graditeljski“ izazov koji će stvoriti otvoreni dijalog, refleksiju i ostvariti cilj radionice/sastanka
 • Izazov – za vrijeme radionice, facilitator predstavlja „graditeljske“ izazove za polaznike
 • „Gradnja“ – u ovoj fazi, polaznici grade/sastavljaju svoj model od LEGO® kockica kao njihov odgovor i promišljanje na izazov za gradnju koji predstavlja njihov model
 • Dijeljenje iskustava – polaznici dijele svoje priče sa drugima i dodjeljuju im značenje kroz LEGO® kockice kako bi se stvorilo zajedništvo i vlasništvo nad stvorenim.
 • Refleksija – nakon što su svi podijelili priču svog modela, grupa kolektivno reflektira na zajedničke ideje, što se ponavlja i koja je glavna priča.

Trajanje LSP radionice?

 • Radionica može trajati od nekoliko sati do dva dana, ovisno o situaciji i broju polaznika.

Budite drugačiji od drugih, budite korak ispred i integrirajte LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) metodologiju u svakodnevnicu poslovanja i tako pomaknite vlastite granice biznisa.